A E K M P T V

M

MNT- Magyar Numizmatikai Társulat

Az érmészet iránt érdeklődőket összefogó egyesület Magyarországon csak későn, 1901-ben jöhetett létre, Magyar Numizmatikai Társulat (MNT) néven.
A 17 alapító szándékát az alapszabály első paragrafusa rögzíti:
„ A Társulat célja az érmészet, különösen hazai érmészetünk tudományos művelése, az éremgyűjtésnek s az érmészetnek, ennek szépművészeti szempontból is, előmozdítása, s a tárgy iránt érdeklődők között az érintkezés fenntartása és fejlesztése.”

Az ismeretterjesztés és kapcsolattartás megvalósítására rendszeres előadásokat, találkozókat, kirándulásokat szerveztek és kiadták a társulat folyóiratát, a Numizmatikai Közlönyt, 1922 és 1942 között az Érem című folyóiratot.

A társulat taglétszáma már 1902-ben meghaladta a 100 főt, 1967-ben pedig túllépte az 1500-at.
Ekkorra a nagyszámú tagságnak azonban már csak egy kis része foglalkozott a numizmatikával tudományos szinten, ezért célszerűnek látszott a gyűjtéssel kapcsolatos gyakorlati feladatok ellátására egy új egyesület létrehozása.
Ezért alakult meg 1969-ben a Budapesti, majd 1971-ben a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete (MÉE).
Az MNT új, 1971-es alapszabálya is rögzíti a változást:
„ A Magyar Numizmatikai Társulat a numizmatika tudományos művelőit és az azok iránt érdeklődőket összefogó társadalmi egyesület. Célja a numizmatikai tudomány fejlesztése, eredményeinek közismertetése.”


A legelső alapszabályban rögzített  szépművészeti szempont érvényesítésére garanciát adott, hogy a társulatnak számos művész is tagja volt. A teljesség igénye nélkül: Beck Ö. Fülöp, Berán Lajos, Csillag István, Murányi Gyula, Reményi József, Telcs Ede és a fiatalabb generációkból Csúcs Ferenc, Ispánki József, Ferenczy Béni, Kiss Kovács Gyula.
Az 1905-ben létrejött Éremkedvelők Egyesülete (ÉKE) is rendkívül jó kapcsolatokat ápolt az MNT-vel, mivel tagságuk jelentős része átfedte egymást (például Beck Ö. Fülöp és Telcs Ede is mindkét helyen tag volt).

Az MNT 110 éves működése alatt nemcsak az érmek leírására, kutatására helyezett hangsúlyt, hanem azok létrehozására is. A tagsági érmek kiadásán kívül készültek jubileumi és kitüntető jutalomérmek is.  Nagyon szép hagyományt teremtettek a személyi érmek terén is, jeles művészeinkkel elkészíttetve a legkiemelkedőbb MNT tag numizmatikusok arckép érmeit, plakettjeit.


Nyitvatartás

Személyes találkozóra csak előzetes időpont egyeztetése után van lehetőség, Budapesten, a Belváros szívében!

Gyűjteményem fejlesztéséhez készpénzért vásárolok !

Akár teljes gyűjtemények, hagyatékok átvétele is!